Kaffepriset stiger

Kaffepriset stiger

Kaffepriset har stigit mycket de senaste 6 månaderna och extra mycket sista tiden. Länk till SCB sida för konsumentprisindex.

Detta kommer även påverka påverka priserna hos oss på Kaffeboxen även om inte alla regioner som vi har kaffe från har påverkats av torka och frost. Priser på det kaffe vi har kommer höjas några procent löpande under våren. 

De främsta orsakerna till prisökningarna är just frost och torka i Brasilien, att transportkostnaderna har ökat och att dollarkursen stiger. Dessutom påverkar problemen med att kunna transportera kaffet från bönderna hur kaffet kan skördas och hanteras.

Tillbaka till blogg