Produktserie: Slöinge Kafferosteri

Slöinge kafferosteri är ett litet kafferosteri på västkusten i Falkenberg som fokuserar på att hitta de bästa kaffebönorna i världen och rosta specialkaffet omsorgsfullt.

Kafferosteriet är ett av Sveriges nyaste kafferosterier och ligger i det gamla hotellet i Slöinge och slog upp portarna 2013. 

Nästan allt kaffe är ekologiskt odlat och upphandlat med så få mellanhänder som möjligt sk Direct Trade. Många av sorterna kommer dessutom från endast en gård, sk Single Estate. Övrigt kaffe är sk Single Origin, vilket innebär att det kommer från småodlare i en viss region. 

Slöinge Kafferosteri